Inloggen
Winkelmandje

Certificaten - Köhl

Aan gecontroleerde kwaliteit hecht KÖHL het allergrootste belang. Daarom worden regelmatig verschillende interne kwaliteitsaspecten zoals verwerkingsprocessen, gebruiksvriendelijkheid en milieubelasting onderzocht.
Vanzelfsprekend hecht KÖHL grote waarde aan de beoordelingen van externe keuringsdiensten. In onderstaand overzicht is alle informatie onder deze kwaliteitslabels, keurmerken en certificaten van onafhankelijke keuringsdiensten overzichtelijk samengesteld. Hiermee kunt u zich een objectief beeld vormen van de bij KÖHL gehanteerde hoge kwaliteitsstandaard.IGR - belangenvereniging van rug trainers


Een test van de IGR (Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen) bevestigt de ergonomische geschiktheid van een product. De test oriënteert zich conform de specificaties van de norm DIN 33419 (basis principes van het ergonomisch testen van industriële producten en ontwerpen.
Downloads:
ANTEO certificaat
SELEO certificaat
'Schadstoff geprüft'


Door het certificaat 'Schadstoff geprüft' documenteert een producent dat zijn producten de wettelijke minimumeisen zoals verregaande eisen van TÜV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) met het oog op schadelijke stoffen voldoen.

De keuring voor het certificaat 'LGA - schadstoffgeprüft' bestaat uit een emissiekeuring en verschillende materiaalkeuringen conform de certificatiecriteria van de Ecologische Productkeuring van de LGA.

De keuring voor emissie evalueert emissies van schadelijke stoffen zoals Formaldehyd, geur, organische verbinding, en in het algemeen bezwaarde geuren.

De toets voor materiaal evalueert onder andere:
- Het alloi van biozid in stofferingen zoals bijvoorbeeld
     - Penta-, Tetra- en Triclorphenolen in het leder of
     - Lindan, Pyrethriod en Permethrin in wolstofferingen
- Azo kleurstoffen in kunstvezels en leder
- Vlamvertragende stoffen bij PUR schuim, zoals heteroatome chloor, brom en fosfor
- Zwarmetalen zoals chroom en leder

Liggen de waarden beneden de strenge eisen, d.w.z. de grenzen en richtwaarden, dan is er sprake van producten die voldoen aan de eisen m.b.t. schadelijke stoffen zodat uw gezondheid tijdens het werken wordt beschermd.

Na de noodzakelijke basis- en geschiktheidstest worden productplaats en product jaarlijks geïnspecteerd.
'Ergonomie geprüft'


Alle series bureaustoelen van KÖHL zijn 'ergonomie getest' en gecertificeerd door TÜV Rheinland LGA Products Gmbh (TRLP). De TRLP geeft het label 'Ergonomie Geprüft' aan producten welke voldoen aan hoge ergonomische eisen.

Om tot een objectieve beoordeling van ergonomische eisen aan bureaustoelen te komen is in samenwerking met het Ergonomie Instituut in München een programma ontwikkeld.

De functie beoordelingen gaan verder dan de standaard beproevingsmethode. Voor de test zijn op de mens gebasseerde gestandaardiseerde testfaciliteiten ontwikkeld voor maat- en bewegingsanalyse, drukbelasting op de zitting en het testen van micro-klimatologische ziteigenschappen.

Downloads:
SALVEO LGA certificaat
ANTEO ALU TÜV certificaat
AUREO TÜV certificaat
MIREO LGA certificaat
SELLEO LGA certificaat
ANTEO UP TÜV certificaat
ANTEO BASIC LGA certificaat
MULTIPLO LGA certificaat
'Geprüfte Sicherheid' GS


Al onze series bureaustoelen zijn getest en gecertificeerd door LGA Nürnberg / TÜV Rheinland volgens DIN EN 1335.
GS is een acroniem voor Geprüfte Sicherheid, een Duits keurmerk. Het is naast de CE markering het enige wettelijk geregelde keurmerk voor product veiligheid in Europa. In tegenstelling tot een CE markering is een GS markering niet verplicht. Een GS markering wordt toegepast om aan te tonen dat producten voldoen aan de Duitse GPSG (Geräte- und Produktisicherheitsgesetz). GS markering toont aan de koper, klant en gebruiker dat zowel het product als de gebruikshandleiding en het productieproces door een onafhankelijk testinstituut is getest en beoordeeld door reguliere audits.Downloads:
SALVEO TÜV certificaat
ANTEO ALU TÜV certificaat
ANTEO ALU conferentie TÜV cerificaat
AUREO TÜV certificaat
MIREO TÜV certificaat
SELLEO TÜV certificaat
SELLEO 150kg TÜV certificaat
SELLEO conferentie TÜV certificaat
ANTEO UP TÜV certificaat
ANTEO BASIC TÜV certificaat
ANTEO conferentie TÜV certificaat
CONSITO TÜV certificaat
CALIXO TÜV certificaat
DESIRO TÜV certificaat
MULTIPLO 4900 TÜV certificaat
MULTIPLO 4700 TÜV certificaat
Certificering volgens NPR 1813


De Nederlandse Praktijkrichtinglijn NPR 1813 stelt dat de maatvoering in de Europese richtlijnen voor kantoormeubilair onvoldoende rekening houden met de grote gemiddelde lengte van de Nederlandse beroepsbevolking. Bij navolging van het ruimere bereik in maatvoering volgens de NPR 1813 wordt het mogelijk om circa 95% van de Nederlandse beroepsbevolking gebruik te laten maken van standaard meubilair. NPR is bedoeld om aan te geven welke aspecten belangrijk zijn voor kantooromgevingen en is geen bindend voorschrift.Downloads:

MULTIPLO 4900 LGA Onderzoek bericht

Certificering conform de ISO-Normen


KÖHL beschikt daarmee over het modernste kwaliteits- en milieumanagement dat wereldwijd aan de hand van strenge criteria wordt gedocumenteerd.

De hoge kwaliteitsstandaard voor KÖHL-bureaustoelen wordt ook door een consequent kwaliteits- (QM) en milieumanagement (UM) gegarandeerd. Door een positieve afsluiting van deze systeemaudit conform EN ISO 9001:2015 werd de certificering van de KÖHL GmbH in juni 2018 door de M-Zert (Zertifizierungsgesellschaft für Muanagementsysteme mbH) voor de zoveelste keer bevestigd.

Downloads:
DIN EN ISO 9001:2015 Certificaat (EN)
DIN EN ISO 14001:2015 Certificaat (EN)


Quality OfficeZowel KÖHL producten als de sales-services zijn voorzien van het 'Quality Office' certificaat. Qualiti Office ziet het individu als het werkelijk middelpunt van prestaties op kantoor. Het kenmerkt producten en diensten die boven de grenzen van bekende voorschriften en normen uitsteken. Daarbij gaat het uitsluitend over gecertificeerde producten en dienstverleningen, die het aan hoge kwaliteitsniveau volgens de richtlijn L-Q 2010 voldoen. Door Quality Office ontstaat er een kantoorwereld, waarin mensen gezond werken, bereid zijn hoge prestaties te leveren en geëngageerd hun kwaliteiten inzetten. Een werkomgeving waarin economischer en efficiënter wordt gewerkt. Naast de verschillende stoel programma's is KÖHL in het bezit van dit certificaat voor al haar sales-services.


Downloads:

ANTEO ALU Quality Office Certificaat
AUREO Quality Office Certificaat
SELLEO Quality Office Certificaat
MULTIPLO Quality Office Certificaat
CALIXO Quality Office Certificaat
DESIRO Quality Office Certificaat

OFFI Label


KÖHL GmbH mocht als eerste Duitse fabrikant van zitmeubilair voor vijf modellen het OFFI Label certificaat voeren. Later is ook de AUREO serie met het certificaat onderscheiden. Met deze certificering is door een externe en onafhankelijke controle bevestigd dat KÖHL producten niet alleen met respect voor mens en milieu (maatschappelijk verantwoord) worden geproduceerd, maar ook voldoen aan hoge kwaliteitseisen.

OFFI Label is het internationale keurmerk dat uitsluitend wordt gebruikt voor kantoor gerelateerde producten. De doelstelling van OFFI Label is om, voor zowel consumenten als bedrijfsmatige inkopers van kantoor gerelateerde producten, het herkenbare teken te zijn voor kwaliteit en milieu. OFFI Label geeft inzicht in de fabricage, de grondstoffen en de kwaliteit van een product. Het label maakt uitsluitend gebruik van erkende keurmerken en certificeringen in combinatie met uitgebreide producttesten. Alleen op deze wijze kan gegarandeerd worden dat het product niet alleen met respect voor mens en milieu (maatschappelijk verantwoord) geproduceerd is, maar ook dat het voldoet aan hoge kwaliteitseisen. OFFI Label is hierin wereldwijd uniek.


KÖHL Milieuproductverklaring: Think Global, Act Local!


KÖHL zitmeubelen staan voor kwaliteit. Dit wordt jaar op jaar bevestigd door vele onafhankelijke tests en feedback van gebruikers. Voor alle stakeholders is ons milieubeleid transparant. Om ook de geringe milieubelasting van onze producten inzichtelijk te maken zijn er Milieuproductverklaringen opgesteld conform de ISO 14024 en 14025 Environment Product declarations norm.


Downloads:
SALVEO Milieuproductverklaring
ANTEO ALU Milieuproductverklaring
AUREO Milieuproductverklaring
MIREO Milieuproductverklaring
SELLEO Milieuproductverklaring
ANTEO Milieuproductverklaring
MULTIPLO Milieuproductverklaring
CONSITO Milieuproductverklaring
CALIXO Milieuproductverklaring
DESIRO Milieuproductverklaring

Milieukeur 'De Blauwe Engel'


De Blauwe Engel is het eerste en bekendste milieukeurmerk van de wereld. Sinds 1978 staat hij voor milieuvriendelijke producten en dienstverleningen, die van een onafhankelijke jury naar bepaalde kriterien beslist worden. De Blauwe Engel steund zowel de verzoeken van het milieubeheer als ook die van de consumentenbescherming.

Producten en dienstverlengingen worden gekenmerkt, die globaal gezien bijzonder milieuvriendelijk zijn. Ze voldoen aan de hoge eisen van de gezondheidsbescherming en arbodiensten, zoals gebruiksvriendelijkheid. Aspecten wie zuinig gebruik van de grondstoffen ter fabricage en gebruik, een lange levensduur en duurzame afvoer zijn van belang. Het doel was en is de bevordering van producten, die betere milieueigenschappen hebben dan vergelijkbare conventionele goederen.

De KÖHL-Soffering Leder in de groepen 5, 6 en 7 zijn gekenmerkt met De Blauwe Engel.
Mileukenmerk 'EU Ecolabel'


Het europese milieukenmerk (Eurobloem ofwel EU Ecolabel) is een international kwaliteits-waarmerk ter markerin van consumptiegoederen die voor bijzondere milieuvadraagzaamheid en verhoudingsgewijs lage gezondheidsbelasting staan.

De onderscheiding was 1992 van de europese commissie ingevoerd en wordt vandaag met eigen verantwoordelijkheid door nationale institute van verschillende landen vergeven. Ter beoordeling van een product worden niet alleen enkele kenmerken, maar de gehele levenscyclus van producten opgeweekt. Erin ingesloten zijn ook milieuvriendelijke fabricage en afvoering. In Duitsland wordt het kwaliteits-waarmerk alle 3 jaren vergeven.

De stofferingen JAVA en SAMOA zijn gekenmerkt met het europese milieukeur.Rainforest Alliantie / FSC Certificaat


Het Rainforest Alliantie Certified Zegel garandeerd gebruikers dat het product van fournituren bestaat, die milieuvriendelijk en sociaal verantwoord aangebouwd werden. 

Bedrijven met strenge, onafhankelijke standards van Sustainable Agriculture Network - SAN - (Netwerk voor duurzame landbouwkunde) of van Forest Stewardship Council - FSC voldoen, krijgen het Rainforest Alliance Certified Zegel oftewel FSC-Zegel. Het doel van FSC is, op een milieu verantwoorde manier, sociaal verdraaglijke en economische solide bosbeheer te garanderen.

KÖHL ondersteunt hout-leveranciers met de zegel: Hout wordt gebruikt voor de productfamilies SALVEO, MULTIPLO, DESIRO en CALIXO.
 
OEKO-TEX Standard 100


De OEKO-TEX Standard 100 is een onafhankelijk system voor controle en certificering voor textile grondstoffen, tussen en - eindproducten van alle vererkingsprocessen.

Onderzoekt worden textielen en inruilgoederen op zwarmetalen, pesticiden, chlooreerde fenolen zoals carcinogene en allergiserend kleurstoffen. De Oeko-Tex controlen zijn bovendien wettelijke standaards, niet alleen in Duitsland. De toewijzing van een gecontroleerde textielproduct binnen de Oeko-Tex productklassen orënteerd zich naar gebruik van het textiel. Naarmate intensief de contact van een product met huid is des te strenger humaan ecologische eisen moet het product voldoen.

De stofferingen JAVA, PALAU, KL SKAI, SAMOA, ARUBA TUBE, MATRIX en ARUBA stemmen met deze standaard overeen. Ook de LGA schadstof controle voldoet aan deze standaard.Verpakking


Verpakkingen in kringloopprocessen conform richtlijnen en wetgeving. Verpakkingsafval moet in de eerste plaats worden vermeden. Hergebruik van verpakkingen, de recycling en andere vormen van nuttige toepassing hebben de voorkeur de verwijdering van verpakkingsafval.

KÖHL gebruikt transportverpakkingen volgens het RESY-systeem. RESY is een Duitse organisatie die zich sterk maakt voor de recycling van papier, dozen en karton en heeft de taak om alle verpakkingen in golfkarton gebruikt bij transport mee terug te nemen. RESY is een door Europa erkend symbool dat aangeeft of een verpakking recyclebaar en milieuvriendelijk is. Het symbool is voorzien van een uniek nummer. RESY OfW kan aan de hand van dit nummer vaststellen dat een verpakking in opdracht is vervaardigd en dat de klant de participatievergoeding heeft afgedragen.Logo Palmberg voorpagina
Logo Konica Minolta voorpagina
Logo Durable voorpagina
Logo Esselte voorpagina
Logo Leitz voorpagina
Logo Stabilo voorpagina

Aanmelden nieuwsbrief

Bel mij terug

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen
20210731 23:00:26 PC10False0FalseTrue220102